Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola
Kispest - Wekerletelep
1192 Budapest, Hungária út 11.
Titkárság/fax: 06-1 / 282-96-44 <> Tanári szoba: 06-1 / 280-41-89
OM:035142 <> KLIK:204006

Aktuális

Eddigi látogatók száma: 177010

E-Napló

Schuck Zoltán | 2016.04.12. 12:22

Tudnivalók az elsős beiratkozásról

a 2016/17-es tanévre

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

·         2016. április 14. (csütörtök)       8.00-19.00 óra között

·         2016. április 15. (péntek)           8.00-19.00 óra között

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-        A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

-        A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

-        Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

·         óvodai szakvélemény

·         tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye

·         sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

-        Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (helyben kitöltendő)

-        Nyilatkozat az erkölcstan / hit-és erkölcstan oktatás választásáról (helyben kitöltendő)

 

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.


Iskolánk körzethatára ebben a pdf-fájlban megtekinthető!

Auffenberg Antal | 2016.03.31. 14:25

Nyílt nap a leendő elsősöknek!

2016. március 3. csütörtök

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2016. március 3-án, csütörtökön, 8-11 óra között iskolánk nyílt napján! Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók, a németes tanítók és az ének-zene tanár.


A részletes program:
A német iránt érdeklődőknek:
1. óra Pokol Renáta  (németes tanító) - bemutató óra – német
           Fogarassy Anita (németes tanító)
2. óra Maserné Drexler Katalin (leendő 1.a tanítója) - bemutató óra – olvasás

Az ének iránt érdeklődőknek:
1. óra Kirillyné László Enikő (leendő 1.b tanítója) - bemutató óra – matematika
2. óra Sebőkné Kós Szilvia (énektanár) bemutató óra – ének

3. óra Horváth Lászlóné igazgató asszony tájékoztatója
Szeretettel várjuk Önöket!

| 2012.01.06. 11:57

Tájékoztatás

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy iskolánkban 2016. március 7-én, hétfőn, 17 órakor az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről az egyházi jogi személyek tájékoztatást tartanak.

Igazgatóság

Auffenberg Antal | 2016.02.25. 23:06

Ebédbefizetés

2015/16. tavasz-nyár

2016. március hónapra
Február 09. kedd              7 - 10 és 14 - 17óráig
Február 10. szerda        7 - 10 és 14 - 17óráig
Pótbefizetés: Febr. 15. hétfő      7 - 10 és 14 - 17óráig

2016. április hónapra
Március 08. kedd       7 - 10 és 14 - 17óráig
Március 09. szerda     7 - 10 és 14 - 17óráig
Pótbefizetés: Márc. 16.szerda            7 - 10 és 14 - 17óráig

2016. május hónapra
Április 12. kedd         7 - 10 és 14 - 17óráig
Április 13. szerda          7 - 10 és 14 - 17óráig
Pótbefizetés: Ápr. 18. hétfő          7 - 10 és 14 - 17óráig

2016. június hónapra
Május 10. kedd          7 - 10 és 14 - 17óráig
Május  11. szerda              7 - 10 és 14 - 17óráig
Pótbefizetés: Máj. 17. kedd       7 - 10 és 14 - 17óráig

Kérem a fenti időpontok figyelembevételét.

Köszönettel:
Molnos Ilona

| 2016.01.19. 11:08

Kedves Látogatóink!
Kedves Régi és Leendő Diákok, Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket - az immáron 104 éves - kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola honlapján!

Reméljük, hogy weboldalunk böngészése közben mindannyian megtalálják a szükséges információt, hirdetést. A felső menüsor témáinak segítségével bepillantást nyerhetnek intézményünk mindennapjaiba.

Várjuk Önöket rendezvényeinken, koncertjeinken, ismerjék meg iskolánkat!

Az iskola vezetősége, tantestülete, diákjai

| 2012.06.27. 12:05

Közérdekű információ

Tisztelt Iskolaközösség, Szülők, Diákok!


A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi döntést hozta:

az Erkel Ferenc Általános Iskola hivatalos neve a továbbiakban

Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola

névre változik.

Felhívom a figyelmüket, hogy ezen tervezett intézkedéssel kapcsolatos írásba foglalt véleményüket, legkésőbb a nyilvánosságra hozás (2013. június 19.) napjától számított 16. napon az iskola igazgatója részére az erkel@iskola.kispest.hu e-mail címre megküldhetik.

Bp., 2013. június 19.

Tisztelettel:
Horváth Lászlóné igazgató

| 2013.06.19. 11:30